Familie anamnese

Bereken 95ste percentiel

LDL cholesterol

Gebruik onbehandeld LDL cholesterol: Bereken
LDL cholesterol
Lp(a)
Gecorrigeerd LDL-C

Voorgeschiedenis

Lichamelijk onderzoek

DLCN score
Advies

DNA aanvraagformulier


De Dutch Lipid Clinical Network (DLCN) criteria zijn criteria die gebruikt worden om Familiaire Hypercholesterolemie (FH) te diagnosticeren. Deze score kan gebruikt worden om “klinisch” FH the diagnosticeren en om individuen te identificeren die het hoogste risico hebben op het dragen van een pathogene variant in een van de FH genen (LDLR, APOB, en PCSK9) en bij wie het dus waard kan zijn om genetisch onderzoek naar FH in te zetten.Voor het corrigeren van LDL cholesterol voor Lp(a) cholesterol nemen we aan dat 30% van de Lp(a) massa uit cholesterol bestaat. Voor het omrekenen van Lp(a) van nmol/L naar mg/dL gebruiken we een conversiefactor van 2.4. Voor meer informatie zie:

1. Nordestgaard, B. G. et al. Eur. Heart J. 34, 3478–3490 (2013)
 
Mede mogelijk gemaakt door
leefh